EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

WITAMY W EUROPRYMUSKU

„EUROPRYMUSEK” to Przyzakładowe Niepubliczne Przedszkole, które powstało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem Projektu „Jesteśmy blisko” – przedszkole przyzakładowe przy Eco Tourist Sp. z o.o.” jest Eco Tourist Sp. z o.o. W ramach projektu przedszkole funkcjonowało od 1.08.2011r do 30.04.2013r Od 1.05.2013r „EUROPRYMUSEK” funkcjonuje jako Niepubliczne Przyzakładowe Przedszkole, które realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

 

Z życia przedszkola

 • Zapraszamy do Niepublicznego Przedszkola „Europrymusek”

  Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 2,5 i 3 letnie – otwieramy dodatkową grupę dla tych dzieci. W pracy z dziećmi kierujemy się mottem: „ Sukces zaczyna się w przedszkolu. Troska, zaufanie, akceptacja jest gwarancją tego sukcesu”

  więcej
 • Jadłospis od 17.08. do 21.08.

  17.08. Poniedziałek

  Śniadanie - Kasza manna na mleku, kasza manna na wodzie,

  Kanapki: chleb, pasztecik, bułka, masło,...

  więcej
Kapitał ludzi