EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

WITAMY W EUROPRYMUSKU

„EUROPRYMUSEK” to Przyzakładowe Niepubliczne Przedszkole, które powstało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem Projektu „Jesteśmy blisko” – przedszkole przyzakładowe przy Eco Tourist Sp. z o.o.” jest Eco Tourist Sp. z o.o. W ramach projektu przedszkole funkcjonowało od 1.08.2011r do 30.04.2013r Od 1.05.2013r „EUROPRYMUSEK” funkcjonuje jako Niepubliczne Przyzakładowe Przedszkole, które realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

 

Z życia przedszkola

 • W paździeniku w przedszkolu

  W GRUPIE MYSZKI MIKI

  Dzieci:

  • realizować będą ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkoli Akademia Aquafresh – dowiedzą się, co robić, by mieć zdrowe ząbki;
  • wysłuchają...

 • więcej
 • We wrześniu w przedszkolu

  W GRUPIE MYSZKI MIKI

  Dzieci:

  • opracują kontrakt grupowy określą sposób wybierania dyżurnych oraz ich obowiązki;
  • wysłuchają opowiadania D. Niewoli Kolorowe przedszkole – bajka nie tylko dla dzieci...

 • więcej
Kapitał ludzi