EUROPRYMUSEK - niepubliczne przedszkole

Zostań europrymuskiem

WITAMY W EUROPRYMUSKU

„EUROPRYMUSEK” to Przyzakładowe Niepubliczne Przedszkole, które powstało w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem Projektu „Jesteśmy blisko” – przedszkole przyzakładowe przy Eco Tourist Sp. z o.o.” jest Eco Tourist Sp. z o.o. W ramach projektu przedszkole funkcjonowało od 1.08.2011r do 30.04.2013r Od 1.05.2013r „EUROPRYMUSEK” funkcjonuje jako Niepubliczne Przyzakładowe Przedszkole, które realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

 

Z życia przedszkola

  • Zapraszamy do Niepublicznego Przedszkola „Europrymusek”

    Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 2,5 i 3 letnie – otwieramy dodatkową grupę dla tych dzieci. W pracy z dziećmi kierujemy się mottem: „ Sukces zaczyna się w przedszkolu. Troska, zaufanie, akceptacja jest gwarancją tego sukcesu”

    więcej
  • „Baterie – zagrożenie dla środowiska i ludzi”

    Dnia 17 czerwca 2015r. nastąpi ogłoszenie wyników przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Laureatom w obrębie naszej placówki GRATULUJEMY i czekamy na dalsze sukcesy.

    więcej
Kapitał ludzi