Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, iż w myśl Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na nowy rok szkolny, obowiązują poniższe terminy:

a) składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów bądź warunków branych pod uwagę:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r.
  • w postępowaniu uzupełniającym od 1 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.

b) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów bądź warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym do 23 marca 2018 r. do godz. 12.00
  • w postępowaniu uzupełniającym do 19 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

c) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym 27 marca 2018 r. o godz. 15.00
  • w postępowaniu uzupełniającym 21 czerwca 2018 r. o godz. 15.00

d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 kwietnia 2018 r.
  • w postępowaniu uzupełniającym do 22 czerwca 2018 r.

e) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do przedszkola:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym 10 kwietnia 2018 r.,
  • w postępowaniu uzupełniającym 25 czerwca 2018 r.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znajduje się na stronie miasta, kliknij tutaj, aby przenieść się na stronę.