Program, projekty, akcje

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W GRUPIE KRASNOLUDKÓW  REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY I PROJEKTY, AKCJE:

„Wokół Przedszkola” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej  zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak –program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania. Program wprowadza dziecko w świat liter, a napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma.

 „Nie ma dobrych relacji bez edukacji”- celem programu jest uświadomienie dziecku że ma swoje prawa i obowiązki, kształtuje postawę szacunku wobec innych, ograniczenie zachowań agresywnych, umiejętność współdziałania w grupie.

 „Prymusek Złotóweczka” – program wprowadza dzieci w świat ekonomii. Celem programu jest : zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej; zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego; kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi; zapoznanie z historią pieniądza; promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym

 „Prymusek Warcabek” – program ma na  celu rozwijanie kompetencji matematycznych. Dzieci poznają  zasady gry w szachy. Poprzez ciekawe zabawy, wierszyki  nauczą  się poruszać się po szachownicy,  logicznego myślenia, przewidywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, cierpliwości.

 „Programowanie na dywanie”  Programowanie przyniesie rezultaty jeśli zaczniemy uczyć dzieci  krytycznego myślenia i „kombinowania” jeszcze na etapie przedszkola. Do nauki programowania  wykorzystane będą różne  elementy np: klocki. Uczenie programowania na etapie przedszkolnym to  kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej, szukania kompromisów, rozwijanie kreatywności, a także oswajanie z nowoczesnymi technologiami.  Zajęcia będą oparte  na „Ogólnopolskim programie Uczymy Dzieci Programować”

 „Czyste powietrze wokół nas”-  program ma na  celu kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 Projekty, przedsięwzięcia

  • „Plecakowe książki” – przedsięwzięcie którego celem jest aby dzieci poprzez obcowanie z literaturą wzbogacały swoją wiedzę, rozwijały wyobraźnię oraz doznawały różnorodnych przeżyć i emocji
  •  „Książką” – zajęcia metodą projektu
  •  „Pola Nadziei” – propagowanie idei pomocy nieuleczalnie chorym i ich najbliższym
  • Akcja zbiórki baterii – celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych
  • Spotkania z cyklu „Rodzice dzieciom”
  • Kreatywne zabawy DIY – „Zrób to sam”
  •  „Każdy znaczek wspiera misję” – celem jest wspieranie misji