Ramowy rozkład dnia

Uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju.

Przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. Dzieci uczą się przez zabawę, uczestnicząc w zajęciach planowanych i w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.

8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne, czynności porządkowo – gospodarcze. Porządkujemy salę, korzystamy z toalety, myjemy ręce oraz  wspólnie nakrywamy do stołu.

8:30 – 9:00 Śniadanie – pamiętamy i kulturalnym zachowaniu przy stole. Samodzielnie zjadamy posiłek, odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.

9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne – zajęcia organizowane przez nauczyciela. To czas  którym wzbogacamy swoje wiadomości i umiejętności. Malujemy, lepimy, tańczymy, liczymy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych i badawczych.  Uczymy się wierszy i piosenek, słuchamy bajek i opowiadań.

10:00 – 11:20 Zajęcia dodatkowe i twórcze oraz czas na zabawy na podwórku przedszkolnym. Udajemy się także na spacery po okolicy, obserwujemy  i poznajemy otaczającą nas przyrodę.

11:20 – 11:30 Czynności samoobsługowe. Przygotowujemy się do posiłku – korzystamy z toalety, myjemy ręce oraz wspólnie nakrywamy do stołu

11:30 – 12:00 Obiad. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu się  przy stole. Samodzielnie zjadamy posiłek, odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.

12:00 – 13:30 Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Realizacja programów opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z inicjatywy dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.

13:30 – 13:45 Czynności porządkowe i samoobsługowe. Porządkujemy salę – odkładamy zabawki na wyznaczone miejsce.  Przygotowujemy się do posiłku – korzystamy z toalety, myjemy ręce oraz wspólnie nakrywamy do stołu

13:45 – 14:15 Podwieczorek. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu się  przy stole. Samodzielnie zjadamy posiłek, odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.

14:15 – 17:30 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.