Tematyka miesiąca

 

 

 

Luty

I TYDZIEŃ – Czyste powietrze wokół nas

W tym tygodniu podczas zajęć przedszkolaki będą uczestniczyły w spotkaniach z programem Czyste powietrze wokół nas. Dzieci udadzą się na wycieczkę w celu obserwacji źródeł dymu. Podczas zajęć plastycznych wykonają obrazek z własnej wyobraźni „dym”. W trakcie zajęć przedszkolaki będą szukały odpowiedzi na pytanie: co i dlaczego dymi? Podczas zajęć muzycznych zapoznają się z „Piosenką o Dinku”. Zwiększą wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego.  Dowiedzą się jakie są skutki palenia papierosów. Będą uczestniczyły w rozmowie na temat tego jak unikać dymu papierosowego. Na zajęciach polastycznych wykonają swój własny znak „NIE PAL”. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach gimnastycznych.  W oparciu o odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak będą poznawały świat liter. Podczas zajęć „Kodowanie na dywanie” dzieci będą stawiały pierwsze kroki w świecie programowania.

II TYDZIEŃ – Muzyka wokół nas

W tym tygodniu dzieci  będą uczestniczyć w rozmowie inspirowanej wierszem A. Frączek „Przedszkolna orkiestra” na podstawie którego poznają znaczenie nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta. Będą rozwijały swoją sprawność manualną wykonując „kij deszczowy”. Przedszkolaki wezmą udział w warsztatach muzycznych „Drzwi do świata muzyki”. Wzbogacą wiedzę na temat kompozytora F. Chopina. Podczas zajęć muzycznych będą rozwijały umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych tworząc instrumentację muzyczna do piosenki „Mały muzyczny świat”. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach matematycznych inspirowanych opowiadaniem S. Kraszewskiego „Krakowskie historie” na podstawie którego utrwala nazwy liczebników głównych i porządkowych. Podczas zajęć „gdzie mieszkają nuty?” dzieci zapoznają się z pięciolinią oraz położeniem nut pięciolinii. Na zajęciach plastycznych wykonają kolorową gitarę. Podczas zajęć gimnastycznych będą rozwijały sprawność ruchową. W oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak będą poznawały świat liter. Podczas zajęć „Kodowanie na dywanie” dzieci będą stawiały pierwsze kroki w świecie programowania.

III TYDZIEŃ – Pieniądze – metoda projektu

W tym tygodniu dzieci wykonają siatkę wstępną ustalając czego chciałyby się dowiedzieć na temat pieniędzy. Wezmą udział w zabawach badawczych „poznajemy polskie pieniądze”. Dzieci obejrzą film edukacyjny „Jak powstają monety”. Przedszkolaki wezmą udział w rozmowie z pracownikiem banku. Podczas zajęć muzycznych dzieci zapoznają się z piosenką „Pieniądze”. Na zajęciach matematycznych dzieci będą uczestniczyły w zabawie „robimy zakupy”. Podczas zajęć plastycznych wykonają własne monety. Przedszkolaki wezmą udział w podsumowaniu projektu.  Wezmą udział w ćwiczeniach gimnastycznych. W oparciu o odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak będą poznawały świat liter. Podczas zajęć „Kodowanie na dywanie” dzieci będą stawiały pierwsze kroki w świecie programowania.

IV TYDZIEŃ – Kosmos

W tym tygodniu przedszkolaki podczas zajęć wezmą udział w rozmowie inspirowanej obrazkiem, poszerzą swoje wiadomości o układzie słonecznym. Podczas zajęć plastycznych wykonają model planety. Podczas zajęć „w obserwatorium astronomicznym” poznają postać M. Kopernika oraz będą rozwijały kompetencje matematyczne. Dzieci będą uczestniczyły we wspólnym eksperymentowaniu – poznają właściwości niektórych substancji. Wezmą udział w zajęciach muzycznych z piosenką „Każdy chciałby być odkrywcą”. Dzieci wezmą udział w zabawie inspirowanej wierszem S. Kraszewskiego „Uczulenie”. Przedszkolaki wzbogacą wiadomości na temat gwiazd i gwiazdozbiorów. Na zajęciach plastycznych wykonają pracę „Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy”.  Dzieci będą rozwijały sprawność ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych. W oparciu o odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak będą poznawały świat liter. Podczas zajęć „Kodowanie na dywanie” dzieci będą stawiały pierwsze kroki w świecie programowania.

 

 

WAŻNE DATY:

12.02.2019 – wycieczka do Opery i Filharmonii na warsztaty muzyczne „Drzwi do świata muzyki”