Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy
indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.
8:00 – 8:30 Zabawy ruchowe, Ćwiczenia poranne
lub zabawa. Porządkowanie sali, korzystanie
z toalety, mycie rąk oraz wspólne nakrywanie
do stołu.
8.30 – 9.00 Śniadanie. Kulturalne spożywanie
posiłków. Stosowanie zwrotów: proszę , dziękuję,
smacznego.
9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane
przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci
w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
10.00 – 11.20 Zajęcia dodatkowe i twórcze.
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy
organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane
przez dzieci.
11.20 – 11.30 Czynności samoobsługowo –
gospodarcze. Przygotowanie do posiłku. Zabiegi
pielęgnacyjne w toalecie. Wspólne nakrywanie
stołu.
11.30 – 12.00 Obiad. Kulturalne spożywanie
posiłków. Doskonalenie umiejętności
posługiwania się sztućcami. Czynności
porządkowo – gospodarcze
12.00–13.30 Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca
zespołowa i indywidualna. Realizacja programów
opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z
inicjatywy dzieci.
13.30 – 14.00 Czynności samoobsługowe,
porządkowo – gospodarcze i higieniczne,
przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.00 – 17.00 Zabawy zorganizowane lub
dowolne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy
wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty
indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.