Ramowy rozkład dnia

Uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju.

Przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. Dzieci uczą się przez zabawę, uczestnicząc w zajęciach planowanych i w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

8.00 – 8.30 Czynności porządkowo – gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Kulturalne spożywanie posiłków. Stosowanie zwrotów: proszę , dziękuję, smacznego.

9.00 – 10.00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.20 Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci.

11.20 – 11.30 Czynności samoobsługowo – gospodarcze. Przygotowanie do posiłku.

11.30 – 12.00 Obiad. Kulturalne spożywanie posiłków. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowo – gospodarcze

12.00–13.00 Mycie zębów po posiłku Relaks podczas słuchania bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu.

13.00 – 13.30 Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Realizacja programów opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z inicjatywy dzieci.

13.30 – 13.45 Czynności samoobsługowe, porządkowo – gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

13.45– 14.15 Podwieczorek.

14.15 – 17.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.