Tygodniowy plan zajęć

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej
 2. Rozwijanie mowy i myślenia
 3. Działalność plastyczno – konstrukcyjna
 4. Język angielski
 5. Szachy
 6. Zajęcia logopedyczne
  1. Zajęcia matematyczne
  2. Umuzykalnianie
  3. Szachy
 1. Rozwijanie sprawności ruchowej
 2. Rozwijanie mowy i myślenia
 3. Działalność plastyczno – konstrukcyjna
 4. Zajęcia logopedyczne
 5. Robotyka
 1. Rozwijanie sprawności ruchowej
 2. Zajęcia przyrodnicze
 3. Zajęcia matematyczne
 4. Szachy
 1. Rozwijanie sprawności ruchowej
 2. Rozwijanie mowy i myślenia
 3. Język angielski
 4. Zajęcia rytmiczno – teatralne
 5. Szachy