Pszczółki

„Pszczółki” to grupa dzieci 3 letnich. Pierwsze dni  w przedszkolu to dla dzieci ogromne wyzwanie – muszą rozstać się z rodzicami i wejść w zupełnie nieznane środowisko dlatego też czas pobytu w przedszkolu obfitować będzie w wiele zabaw, które pomogą dzieciom odnaleźć się w nowym otoczeniu. Każde dziecko jest inne i rozwija się we właściwym dla siebie tempie. Nie należy  zakładać, że wszystkie dzieci zakończą proces adaptacji równocześnie .Każde dziecko ma prawo przeżywać adaptację na swój sposób. Każde dziecko jest w stanie rozwijać swoje indywidualne możliwości oraz nawiązywać kontakty społeczne tylko wówczas, gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Grupa przedszkolna umożliwia poznanie podstawowych zasad w społeczności . Dziecko uczy się w niej nie tylko współpracy z rówieśnikami , ale także nabiera odwagi i wiary we własne możliwości, uczy się koncentracji uwagi i wypełniania poleceń.

Trzylatki codziennie będą odkrywać tajemnice otaczającego je świata na podstawie programu  edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola” w ramach którego  realizowane będą zajęcia: z mowy, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, ruchowe.