Program, projekty, akcje

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W GRUPIE PSZCZÓŁEK REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY I PROJEKTY:

„Wokół Przedszkola” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej  zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

„W królestwie króla Maciusia. Z dziećmi o prawach dziecka” – prawa dziecka są odbiciem praw człowieka. Program uświadamia dzieciom ich prawa w oparciu o fragmenty książki Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy.

„Nie ma dobrych relacji bez edukacji ”– celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowania się w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi w różnych miejscach (przedszkole, dom itp.).

„Zabawy z literkami” – program opracowany w oparciu o metodę wczesnej nauki czytania I. Majchrzak. Celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.

„Łatwa matematyka” – program opracowany na podstawie koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej. Zajęcia opierają się na osobistych doświadczenia dziecka, dzięki którym dziecko rozwija myślenie i tworzy pojęcia. Atrakcyjność programu polega na tym, że dzieci uczą się poprzez manipulowanie i własne doświadczenia.

„Zdrowo się odżywiamy i o dobrą formę dbamy” – celem programu jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych, a także uświadamianie znaczenia codziennego dbania o higienę jamy ustnej, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.

„Ćwiczenia i zabawy  usprawniające rękę”  – zajęcia manualne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o słabej sprawności manualnej. Celem ćwiczeń jest takie poprawienie tej sprawności, by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki. Ćwiczenia stanowią bardzo ważny etap przy przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Ich celem jest usprawnienie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczynając od dużych ruchów ramienia i przedramienia, kończąc na drobnych, precyzyjnych ruchach nadgarstka, dłoni i palców. Zajęcia manualne wskazane są również wtedy ,gdy dziecko ma dostateczna sprawność rąk. Odgrywaj one rolę zajęć relaksacyjnych, uspokajających i ćwiczących koncentrację uwagi.

 „Mali artyści” – projekt zabaw teatralnych. Dziecko poprzez udział w projekcie:    – Rozwinie umiejętność przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki i ruchu;

  • Pozna podstawą wiedzę o teatrze i jego formach
  • Wcieli się w ulubioną postać z bajki ;
  • Rozbudzi swoją ciekawość, kreatywność i swobodną ekspresję ruchową;
  • Rozwinie lub też udoskonali pozytywne relacje i postawy w zakresie jego rozwoju;
  • Chętnie podejmie się dodatkowych działań, np. odgrywanie wymyślonych przez siebie ról ;
  • Wyzwoli swoją aktywność ruchową i pantomimiczną;
  • Przełamie swoją nieśmiałość i rozwinie zgodną współpracę w grupie.

„W ŚWIECIE PLASTYKI” – Projekt poznawania technik plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Realizowane będą również programy ogólnopolskie, m. in.: „Akademia Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.