Program, projekty, akcje

Realizowane programy

 • Program wychowania przedszkolnego – Program wychowania przedszkolnego W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej.
 • Program DAR ZABAWY autorstwa Barbary Bilewicz-Kuźni Celem programu jest przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata.
 • „Nie ma dobrych relacji bez edukacji” – Celem programu jest uświadomienie dziecku, że ma swoje prawa i obowiązki, kształtuje postawę szacunku wobec innych, ograniczenie zachowań agresywnych, umiejętność współdziałania w grupie.
 • Zdrowo się odżywiamy i o dobrą formę dbamy – projekt Akademii Przedszkolaka autorstwa Katarzyny Dworackiej. Celem programu jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych, a także uświadamianie znaczenia codziennego dbania o higienę jamy ustnej, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.
 • Ekokulturalne przedszkole-  Projekt ekologiczny dla przedszkoli ma na celu poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste; kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Dziecko i muzyka – projekt edukacji muzycznej dla dzieci 5, 6 letnich – Projekt edukacji muzycznej ma na celu dostarczenie dzieciom radości płynącej z kontaktu z muzyką. Będzie się on opierać na takich formach aktywności jak: słuchanie, działanie i tworzenie.
 • Nowe kraje poznajemy, cały świat zwiedzać chcemy – projekt Akademii Przedszkolaka autorstwa Karoliny Duczmal.
 • Plecakowe książki – projekt czytelniczy.
 • „Kodowanie na dywanie” – do nauki programowania wykorzystany będzie zestaw matematyczno-humanistyczny z matą do kodowania. Zajęcia będą oparte na ogólnopolskim programie „Uczymy Dzieci Programować”.
 • „Photon” – podczas spotkań z Photonem będziemy rozszerzać nasze wiadomości oraz umiejętności w zakresie programowania.

 

Planowane akcje, projekty

 • „Pola Nadziei” – propagowanie idei pomocy nieuleczalnie chorym i ich najbliższym – podopiecznym fundacji „Pomóż Im” w Białymstoku.
 • Zajęcia metodą projektu