Ramowy rozkład dnia

Uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju.

Przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. Dzieci uczą się przez zabawę, uczestnicząc w zajęciach planowanych i w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Zabawy ruchowe, gry stolikowe, układanie puzzli, układanek.

8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:15 – 8:30 Czynności porządkowo-gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Przygotowania do śniadania. Nakrywanie do stołu. Zabiegi pielęgnacyjne w toalecie.

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:20 Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych – gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane prze dzieci w Sali.

11:20 – 11:30 Czynności samoobsługowo-gospodarcze. Przygotowania do posiłku. Zabiegi pielęgnacyjne w toalecie. Wspólne nakrywanie do stołu.

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 13:30 Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Realizacja programów opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z inicjatywy dzieci.

13:30 – 13:45 Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne. Przygotowania do podwieczorku.

13:45 – 14:15 Podwieczorek.

14:15 – 17:30 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.