Ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zbieramy się w sali przedszkolnej. Witamy się ze wszystkimi, z uśmiechem rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to, co nas interesuje: układamy puzzle, klocki, bawimy się w kącikach tematycznych. Pani organizuje nam zabawę ruchową lub zabawę przy muzyce.

8:00 – 8:30 Czynności porządkowo – gospodarcze. Przygotowujemy się do śniadania. Korzystamy z toalety, myjemy ręce.

8:30 – 9:00 Śniadanie. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Samodzielnie zjadamy posiłek, odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.

9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne. To czas, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Odkrywamy i doświadczamy poprzez malowanie, budowanie, zabawę, liczenie, a także poprzez ruch. Uczymy się wierszy i piosenek, słuchamy bajek, opowiadań i pięknej muzyki oraz rozwiązujemy zagadki. Praca dydaktyczno – wychowawcza jest zorganizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona według programu wychowania przedszkolnego W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej, R. Paździo zgodny z podstawą programową
i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadzone są wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki.

10:00 – 11:20 Zajęcia dodatkowe, twórcze i ruchowe. Poznajemy także najbliższą okolicę. Spacerujemy, obserwujemy i poznajemy otaczającą nas przyrodę. Podczas pobytu na świeżym powietrzu zwracamy uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń terenowych i na przestrzeganie ustalonych zasad.

11:20 – 11:30 Czynności samoobsługowo – gospodarcze. Przygotowujemy się do obiadu. Korzystamy z toalety i dokładnie myjemy ręce, wspólnie nakrywamy do stołu.

11:30 – 12:00 Obiad. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję.

12:00 – 13:45 Zajęcia dodatkowe i twórcze – praca zespołowa i indywidualna. Realizujemy program opracowany przez nauczycieli. Bawimy się w sali lub na świeżym powietrzu.

13:45 – 14:00 Czynności samoobsługowe, porządkowo – gospodarcze i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:30 Zjadamy podwieczorek. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.

14:30 – 17:00 Zabawy zorganizowane lub dowolne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Podczas tych zabaw przestrzegamy form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Po skończonej zabawie odkładamy zabawki na miejsce. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.