Tematyka miesiąca

Luty

I. Tydzień – „Baśnie, bajki i bajeczki”
W tym tygodniu dzieci wezmą udział w rozmowie dotyczącej ulubionej baśni lub bajki. Przedszkolaki wysłuchają opowiadania pt „Złoty strumień” oraz wezmą udział w odgrywaniu scenek darmowych. Dzieci 6 letnie zapoznają się z literą „g”. Dzieci 5 letnie wykonają pracę plastyczną – „Scena z mojej bajki”. Udział w zabawie matematycznej – „ Przygody w krainie tajemnic” pozwoli dzieciom utrwalić orientację przestrzenną. Przedszkolaki wezmą udział w rozwiązywaniu zagadek, i będą rozpoznawać rekwizyty i obrazki pochodzące z poszczególnych baśni. W zakresie realizacji projektu „W świecie plastyki” wykonają wycinankę – Co maluje mróz na szybie?. Dzieci wezmą udział w zajęciach umuzykalniających i nauczą się piosenki pt. „Baśniowe postacie „ oraz w zajęciach plastycznych na których wykonają własną książeczkę oraz zaprojektują okładkę.
II. Tydzień – „Nie jesteśmy sami w kosmosie” –
W tym tygodniu dzieci wezmą udział w rozmowie inspirowanej obrazkiem – „W układzie słonecznym”. Poznają obiekty i zjawiska występujące w kosmosie, oraz nazwy planet. Dzieci 5 letnie wykonają pracę plastyczną – „Tajemnicze planety”, natomiast dzieci 6 letnie poznają literę „p”. W ramach zajęć muzycznych dzieci nauczą się piosenki pt. „Każdy chciałby być odkrywać”. Na podstawie wysłuchanego wiersza I.R. Salach pt. „W Toruniu żył Kopernik..” zapoznają się z sylwetką wielkiego polskiego astronoma – Mikołajem Kopernikiem. W ramach realizacji projektu plastycznego – „W świecie plastyki” przedszkolaki wykonają pracę plastyczną – malowanie tuszem po przezroczystej folii. Zajęcia matematyczne – „Planety” pozwolą dzieciom utrwalić liczby od 1 do 9 oraz znaki +, =.
III. Tydzień – „Muzyka wokół nas”
W tym tygodniu dzieci wezmą udział w rozmowie inspirowanej wierszem A. Frączek – „Przedszkolna orkiestra połączona z zabawami rytmicznymi. Dzieci poznają znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta oraz poznają dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki. Dzieci 5 letnie wezmą udział w zajęciach technicznych i wykonają kij deszczowy, natomiast 6 latki zapoznają się z literą „w”. Przedszkolaki zapoznają się z wybranymi instrumentami i zorganizują kącik muzyczny. W ramach zajęć umuzykalniających poznają piosenkę pt. „ Mały muzyczny świat”. Udział w zajęciach matematycznych – „Hejnał z wieży mariackiej” zapoznają się z podziałem instrumentów muzycznych i będą utrwalać nazwy liczebników głównych i porządkowych. Dzieci wezmą udział w zabawie – „Mali kompozytorzy”, będą wystukiwać zaprezentowany rytm na wybranym instrumencie, oraz poznają wielkiego kompozytora – Frederyka Chopina. W ramach zajęć plastycznych wykonają swój instrument muzyczny – „Kolorowa gitara”

IV. Tydzień – „ Akademia Aquafresh” – realizacja ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej
W tym tygodniu dzieci wysłuchają opowiadania pt. „Pastusie”, na podstawie którego zapoznają się z bohaterami programu. Poznają piosenkę pt. „Pastusiowa piosenka”. Na podstawie opowiadania – „Przeganiamy Robaczka Próchniaczka” dowiedzą się dlaczego należy myć zęby. Poznają zawód dentysty, budowę jamy ustnej, zasady zdrowego żywienia oraz zasady higieny. Przedszkolaki dowiedzą się jak ważna jest w naszym żuciu aktywność ruchowa.

Ważne wydarzenia:
13.02.2019 – przedstawienie teatralne – „Pani zamieć”
18 – 22.02.2019 Wystawa uszytych laleczek – UNICEFF
26.02.2019 – Wycieczka do Filharmonii na warsztaty muzyczne – „Drzwi do świata muzyki”