Tematyka miesiąca

Kwiecień

I. Tydzień – „Wiosenne powroty”
W tym tygodniu dzieci będą rozmawiały o powrotach ptaków. Przedszkolaki wysłuchają różnych opowiadań i wierszy na podstawie których wzbogacą swoje wiadomości o ptakach i ich środowisku.. Dzieci 6 letnie zapoznają się z literą „j”. Dzieci 5 letnie wykonają pracę plastyczną – „Bocian w locie”. Udział w zabawie matematycznej – „„Leśny koncert” pozwoli dzieciom utrwalić umiejętność posługiwania się liczebnikami aspekcie kardynalnym i porządkowym. W zakresie realizacji projektu „W świecie plastyki” będą rozmawiały na temat czystości i dbania o higienę, a następnie ozdobią szablon – „Ręcznik” według własnego pomysłu. Dzieci wezmą udział w zajęciach umuzykalniających i nauczą się piosenki pt. „Bocianek „ oraz w zajęciach plastycznych na których wykonają Album ptaków.
II. Tydzień – „Wiosna na wsi”
W tym tygodniu dzieci wezmą udział w rozmowach na temat środowiska przyrodniczego oraz życia zwierząt na wiejskim podwórku. Dzieci 5 letnie wykonają pracę plastyczną – „W magicznym zielonym świecie”, natomiast dzieci 6 letnie poznają literę „ż”. W ramach zajęć muzycznych dzieci nauczą się piosenki pt. „Podwórkowa awantura”. Przedszkolaki na podstawie teatrzyka cieni wzbogacą swoją wiedzę na temat zwierząt hodowanych na wsi. W ramach realizacji projektu plastycznego – „W świecie plastyki” przedszkolaki będą rozmawiały o teatrze, o nowej formie plastycznej – plakat i wykonają plakat do bajki pt. „Czerwony Kapturek” oraz przy użyciu techniki – wydzieranka wykonają pracę – „Mój ulubiony bohater bajkowy”. Zajęcia matematyczne – „Na wiejskim podwórku” pozwolą dzieciom rozwinąć i udoskonalić umiejętność posługiwania się znakami – <,>,+,-,=. Dzieci wykonają pracę techniczną „Łaciata krówka”.
III. Tydzień – „Wielkanoc”
W tym tygodniu dzieci na podstawie wysłuchanego opowiadania pt. „Co słychać w koszyku wielkanocnym” wezmą udział w rozmowie dotyczącej tradycji i zwyczaj wielkanocnych. Dzieci 5 letnie wezmą udział w zajęciach plastycznych i wykonają „Pisankę Wielkanocną”, natomiast 6 latki zapoznają się z literą „f”. Przedszkolaki będą układać historyjki obrazkowe – „ Gdy skorupka jajka pęka” oraz „Brzydkie kaczątko” – na podstawie których będą rozwijać i doskonalić myślenie przyczynowo skutkowe. W zakresie realizacji projektu „W świecie plastyki” wykonają pisankę – będą oklejać wydmuszki kolorową włóczką. Udział w zajęciach matematycznych – „Kartki świąteczne” pozwoli rozwinąć i utrwalić dodawanie i odejmowanie.. Przedszkolaki wezmą udział w zajęcia umuzykalniających ucząc się piosenki pt. „Wielkanoc”.
IV. Tydzień – „ Dbam o przyrodę”
W tym tygodniu dzieci wezmą udział w rozmowie inspirowanej wierszem „Chora rzeka”, na podstawie którego poznają znaczenie wody w przyrodzie – o jej zanieczyszczaniu oraz jak wpływa to na środowisko. Dzieci 5 letnie wezmą udział w zajęciach plastycznych i wykonają „Ziemia przyszłości, natomiast 6 latki zapoznają się z literą „h”. Wysłuchanie wiersza pt. „Tylko jeden raz…” uświadomi dzieciom rozumienie konieczności dbania o przyrodę. W ramach zajęć umuzykalniających dzieci będą uczyły się piosenki pt. „Dbajmy o przyrodę”. Historyjka obrazkowa – „Poznajemy rozwój żaby” pozwoli dzieciom poznać ich pożyteczność w środowisku. Przedszkolaki wykonają projekt torby ekologicznej – będą malowały na materiale.

Ważne wydarzenia:
22.04.2019 – „Dzień Ziemi”