Tematyka miesiąca

 PAŹDZIERNIK

I.Idzie jesień przez ogród i sad

W tym tygodniu dzieci w ramach zajęć dzieci będą oglądały obrazki przedstawiające sad i ogród, a następnie wezmą udział w rozmowie dotyczącej zmian jakie zachodzą jesienią. Dzieci  6 letnie na podstawie rymowanki pt. „Przygody z osą” zapoznają się z literą „O” .Dzieci 5 letnie wykonają pracę plastyczną – „Sad jesienią”.  Dzieci będą uczyły się piosenki pt. „Zbiory z sadu i ogrodu”.  Przedszkolaki wezmą udział w zabawie – „Wędrujące jabłko” na podstawie której będą kształtować umiejętność współdziałania w zespole. Na podstawie zabawy matematycznej – „Owoce i warzywa z targu” będą porządkować według gatunku, przeliczać oraz określać których jest więcej, a których mniej. Na podstawie opowiadania – „Owocowa uczta” S. Karaszewskiego będą rozwijać umiejętność poprawnego budowania zdań oraz poszerzą wiadomości dotyczące życia zwierzą – jeż i osa. W ramach realizacji Projektu – „W świecie plastyki” poznają nową technikę – „wydrapywanka” oraz wykonają rysunek kredką ołówkową – „W sadzie”. Przedszkolaki wezmą udział w zabawie – „ Gdzie jest jabłko?”, na podstawie której będą kształtować orientację na kartce.

II.Idzie jesień do zwierząt

W tym tygodniu dzieci będą oglądały albumy zwierząt i dowiedzą się jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy. Przedszkolaki wykonają pracę techniczną – „Zwierzątko ze skarpetki”, zapoznają się z literą „a,A” oraz odkryją zapis cyfrowy liczby 3. Na podstawie zabawy –„Ile słyszysz dźwięków?” będą rozwijały wrażliwość słuchową oraz będą uczyły się piosenki – „Jesienna zagadka”. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach plastycznych – „Wesoły jeż” oraz „Wiewiórka”. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach rachunkowych – „Leśne zapasy” – będą odejmować, dodawać leśne owoce. Na podstawie historyjki obrazkowej – „Jak jeż szukał mieszkania” dzieci poszerzą wiadomości  na temat życia i sposobu przygotowywania się  zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy).Udział w zabawie paluszkowej – „Wiewiórka” pozwoli dzieciom poznać nazwy palców dłoni.

III.Co z czego otrzymujemy

W tym tygodniu dzieci na podstawie zdjęcia i obrazków – „Moja mama”, będą rozwijać umiejętność słownego opisu postaci. Przedszkolaki zapoznają się z literą „M, m”  oraz będą ozdabiać elementy literopodobne według własnego pomysłu. Na podstawie zabawy badawczej – „Z czego robi się chleb” zapoznają się z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba oraz będą poznają piosenkę – „Jak to z chlebem było?”. Udział w zabawach dydaktycznych – „Surowce i  produkty” pozwolą dzieciom poznać właściwości i zastosowanie węgla i wełny. Dzieci zapoznają się z figurą geometryczną – prostokąt oraz wezmą udział w zabawie z kartką – „Coraz mniejszy prostokąt” co pozwoli utrwalić znajomości kształtu prostokąta. W ramach realizacji Projektu „W świecie plastyki” dzieci wykonają kopertę z papieru oraz stemple- znaczki pocztowe. Przedszkolaki odwiedzą piekarnię w celu poznania etapów wypieku pieczywa oraz poznania zawodu – piekarz.

IV.Jesienne dźwięki

    W tym tygodniu dzieci na podstawie wiersza I. R. Salach- „Jesienna muzyka” wezmą udział w  ćwiczeniach artykulacyjnych i będą utrwalać prawidłową artykulację poszczególnych głosek oraz poznają piosenkę – „Kłótnia kaloszy”. Przedszkolaki zapoznają się z literą „E,e” oraz odkryją zapis cyfrowy liczby 4.  Na podstawie zabawy matematycznej – „Jesienne zabawy z wiatrem” z wykorzystaniem parasoli, pozwoli dzieciom zrozumieć, że zmiana sposobu ułożenia lub zmiana kolejności ułożenia parasoli nie wpływa na ich liczbę. Dzieci poprzez udział w zabawach badawczych – „Przygody kropelki” inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego Woda krąży dowiedzą się jakie właściwości ma woda. Przedszkolaki wezmą udział w zabawie z kolorami – będą mieszać różne kolory farb, aż do uzyskania szarej, a następnie będą malować jesienną szarugę. Na  zajęciach przyrodniczych – „Ubrania na jesienne chłody” dzieci dowiedzą się o  konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych oraz wykonają pracę plastyczną – „Wielki parasol”

V.Figury geometryczne

W tym tygodniu w ramach zajęć dzieci na podstawie zabawy słownikowo – gramatycznej  inspirowane wierszem K. Datkun-Czerniak Szara pogoda będą układać rymy i wzbogacać swój słownik oraz utrwalać poznane piosenki. Na podstawie zabawy – „Koło, kwadrat, prostokąt” utrwalą nazwy i kształt figur. Wykonają pracę plastyczną inspirowaną wierszem – „Pajacyk geometryczny”.

  Ważne wydarzenia:

1.10.2018 r – Wycieczka do Komisariatu Małego Policjanta

5.10.2018 – „Dzień Uśmiechu”