Tematyka miesiąca

CZERWIEC

1. Dziecięce przyjaźnie

W tym tygodniu dzieci w ramach zajęć wysłuchają opowiadania pt. „Chce mieć przyjaciela”, będą wypowiadać się na jego temat oraz wymieniać cechy przyjaciela. Przedszkolaki wykonają  zabawkę zręcznościową – prezent dla przyjaciela. Będą uczyły się piosenki pt. „Dzieci świata”. Wezmą udział w zabawie matematycznej – „W murzyńskiej wiosce” na podstawie której będą ćwiczyły prawidłowe posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.  Wezmą udział w zabawie – „Jak wyglądam” – rysowaniu swojej twarzy. Będą uczestniczyły w ćwiczeniach gimnastycznych.

2. Instrumenty muzyczne – zajęcia Metodą Projektu

W tym tygodniu dzieci w ramach realizacji Metody Projektu o instrumentach muzycznych będą odpowiadały na pytania: Co to jest instrument? Jakie znasz instrumenty? Wspólnie z nauczycielem stworzą siatkę wstępną czyli poziom posiadania wiedzy na temat instrumentów. Dzieci wysłuchają wierszy – „Tamburyn” i „Najlepszy instrument”, na podstawie których zapoznają się z instrumentami. Przedszkolaki będą uczestniczyły w zabawie dydaktycznej – „Co słychać wokół nas?” – będą rozpoznawały różnorodne rodzaje dźwięków wydawane przez instrumenty oraz stworzą kącik z instrumentami. Dzieci będą uczestniczyły w zabawie przy piosence pt.” Orkiestra” oraz wykonają własny instrument. Na podsumowanie zajęć Metodą Projektu przedszkolaki będą uczestniczyły w spotkaniu z ekspertami –  studentami Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Dzieci po spotkaniu poszerzą swoją wiedzę na temat instrumentów i stworzą siatkę końcową.

3. Na naszym podwórku

W tym tygodniu dzieci w ramach zajęć wysłuchają wiersza pt. „Podwórko” i będą rysowały plan swojego podwórka. Zapoznają się z właściwościami fizycznymi piasku i gliny oraz ich zastosowaniem. Wezmą udział w zabawie dydaktycznej – „Dodaj – odejmij”. Będą uczestniczyły w zabawie przy piosence pt. „Podajmy sobie ręce”. Na podstawie historyjki obrazkowej – „Na podwórku” będą rozwijały myślenie przyczynowo -skutkowe. Wykonają pracę plastyczną malując farbami – „Mój wymarzony plac zabaw”. Będą rozwijały sprawność fizyczną uczestnicząc w ćwiczeniach gimnastycznych.

4. Wkrótce wakacje

W tym tygodniu dzieci w ramach zajęć będą uczestniczyły w zabawach dydaktycznych –    „Pakujemy plecak na wakacje” oraz „Czym pojedziemy na wakacje?” na podstawie których będą wymieniały nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacyjnych wędrówek oraz zapoznają się z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej.  Dzieci wezmą udział w rozmowie dotyczącej miejsc do których wybrałoby się na wakacje. Przedszkolaki będą układały, a następnie opowiadały historyjkę obrazkową o rodzinie wybierającej się na wakacje. Na podstawie zabawy matematycznej „ W piaskownicy” będą rozwijały umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania. Dzieci wykonają pracę plastyczną – „Parasol plażowy” – ozdabiają go według własnego pomysłu oraz wezmą udział w zabawie przy piosence pt. ”Wakacje przedszkolaków”.

 

 

Ważne wydarzenia:

11 – 15.06.2018– Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach Metodą Projektu o instrumentach muzycznych, które zakończą się spotkaniem ze studentami  z Wydziału Insturmentalno-Pedagogicznego.

22.06.2018 – Wycieczka do Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej – „Ognik” w Białymstoku