Tematyka miesiąca

Grudzień

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat

W tym tygodniu dzieci wezmą udział w rozmowie inspirowaną zagadką pt. „Poznajemy historię lalki”, a następnie będą uczyły się piosenki pt. „Świat przed milionów lat”. Dzieci 6 letnie zapoznają się z literą „l” .Dzieci 5 letnie wykonają pracę plastyczną – „Papierowa laleczka”. Przedszkolaki na podstawie wiersza pt. „ Dinozaury” wzbogacą swoją wiedzę na temat czasów prehistorycznych. Dzieci wezmą udział w zajęciach matematycznych, na których będą porównywać liczebność zbiorów oraz zapoznają się ze znakami matematycznymi – >, <, =. Wysłuchanie opowiadania pt. „Węgiel” pozwoli dzieciom zapoznać się z historią węgla oraz poznać pracę górnika. Wykonają pracę plastyczną węglem – „Górnik” oraz „W lesie jurajskim”. Przedszkolaki będą w dalszym ciągu uczestniczyć w realizacji Programu – „Zdrowo się odżywiamy o dobrą formę dbamy”, na których dowiedzą się jaka rolę w naszym życiu pełnią produkty mleczne, nabiał; jak należy prawidłowo nakrywać do stołu oraz poznają urządzenia i przyrządy potrzebne w kuchni. Przedszkolaki wezmą udział w zabawie Mikołajkowej.

II. Idzie Zima ze śniegiem

W tym tygodniu dzieci będą oglądać reprodukcje malarskie – „Domy pobielone śniegiem”, na podstawie których będą wymieniać cechy charakterystyczne dla Zimy. Dzieci 6 letnie zapoznają się z literą „y”, a 5 letnie wykonają pracę plastyczną – „W zimowej scenerii” – będą malowały na foli aluminiowej. Przedszkolaki będą uczestniczyły w zabawach ruchowych oraz poznają piosenkę pt. „List do Zimy”. Na podstawie zabaw matematycznych – „Bałwankowa rodzina” i „Na górce” – będą kształtować umiejętność używania określeń – mniej, więcej, tyle samo, będą utrwalać znajomość określeń – na, za, przed, nad, po prawej, po lewej oraz zapoznają się z zapisem cyfrowym liczby 7. Na podstawie historyjki obrazkowej – „Sekret bałwana” – rozwiną umiejętność poprawnego formułowania zdań i pytań. Przedszkolaki w ramach realizacji Projektu plastycznego – „W świecie plastyki” wykonają zimowy krajobraz z wykorzystaniem białej farby oraz pasty do zębów. Dzieci będą uczestniczyły w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych oraz gimnastycznych.

III. Idą święta

W tym tygodniu dzieci na podstawie opowiadań – „Nieoczekiwany gość”, „ Idą święta”, oraz obrazków o tematyce świątecznej poznają tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Przedszkolaki poznają potrawy wigilijne oraz poznają piosenkę – „Idą święta”. W ramach realizacji Programu – „W świecie plastyki” wykonają ozdoby choinkowe, które zawieszą na choince w Sali. Dzieci 6 zapoznają się z literą „r”, wykonają pracę plastyczną – „Mój wymarzony prezent”. Udział w zajęciach matematycznych – „Przedświąteczny tydzień Olka” – pozwoli utrwalić dni tygodnia oraz posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dzieci będą śpiewały kolędy.

IV. „ Bawimy się i witamy Nowy Rok”

W tym tygodniu dzieci na podstawie wybranych wierszy i opowiadań zapoznają się z tradycjami i zwyczajami sylwestrowymi. Wysłuchają wiersza pt. „Nowy Rok” na podstawie którego zapoznają się z tradycją witania Nowego Roku w Polsce i w innych krajach. Wykonają prace plastyczną – „Kolorowy balon”.
Ważne wydarzenia:
6.12.2018 – oglądanie spektaklu świątecznego oraz zabawa Mikołajkowa
10.12.2018 –„Smuteczki Wigilijnej Gwiazdeczki” – Audycja Muzyczna
19.12.2018 – „Bóg się rodzi…” –Jasełka – przedstawienie wystawiane rodzicom