Tygodniowy plan zajęć

  • Zajęcia poznawcze z rozwoju mowy i myślenia
  • Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
  • Rozwijanie pojęć matematycznych
  • Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki
  • Zajęcia poznawcze z rozwoju mowy i myślenia
  • Zajęcia umuzykalniające
  • Rozwijanie pojęć matematycznych
  • Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki
  • Zajęcia poznawcze z rozwoju mowy i myślenia
  • Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne