Program, projekty, akcje

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W GRUPIE SMERFÓW REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY I PROJEKTY:

  • „Wokół Przedszkola” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej  zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.
  • „W królestwie króla Maciusia. Z dziećmi o prawach dziecka” – prawa dziecka są odbiciem praw człowieka. Program uświadamia dzieciom ich prawa w oparciu o fragmenty książki Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy.
  • „Nie ma dobrych relacji bez edukacji ”– celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowania się w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi w różnych miejscach (przedszkole, dom itp.).
  • „Zabawy z literkami” – program opracowany w oparciu o metodę wczesnej nauki czytania I. Majchrzak. Celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.
  • „Łatwa matematyka” – program opracowany na podstawie koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej. Zajęcia opierają się na osobistych doświadczenia dziecka, dzięki którym dziecko rozwija myślenie i tworzy pojęcia. Atrakcyjność programu polega na tym, że dzieci uczą się poprzez manipulowanie i własne doświadczenia.
  • „Ćwiczenia i zabawy  usprawniające rękę” – zajęcia manualne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o słabej sprawności manualnej. Celem ćwiczeń jest takie poprawienie tej sprawności, by dziecko mogło dostatecznie radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki. Ćwiczenia stanowią bardzo ważny etap przy przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Ich celem jest usprawnienie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczynając od dużych ruchów ramienia i przedramienia, kończąc na drobnych, precyzyjnych ruchach nadgarstka, dłoni i palców. Zajęcia manualne wskazane są również wtedy ,gdy dziecko ma dostateczna sprawność rąk. Odgrywaj one rolę zajęć relaksacyjnych, uspokajających i ćwiczących koncentrację uwagi.
  • „Mali artyści” – projekt zabaw teatralnych. Dziecko poprzez udział w projekcie:    – Rozwinie umiejętność przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki i ruchu;

Pozna podstawą wiedzę o teatrze i jego formach

Wcieli się w ulubioną postać z bajki ;

Rozbudzi swoją ciekawość, kreatywność i swobodną ekspresję ruchową;

Rozwinie lub też udoskonali pozytywne relacje i postawy w zakresie jego rozwoju;

Chętnie podejmie się dodatkowych działań, np. odgrywanie wymyślonych przez siebie ról ;

Wyzwoli swoją aktywność ruchową i pantomimiczną;

Przełamie swoją nieśmiałość i rozwinie zgodną współpracę w grupie.

  • „W ŚWIECIE PLASTYKI” – Projekt poznawania technik plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  • „Programowanie na dywanie”  Programowanie przyniesie rezultaty jeśli zaczniemy uczyć dzieci  krytycznego myślenia i „kombinowania” jeszcze na etapie przedszkola. Do nauki programowania  wykorzystane będą różne elementy np: klocki. Uczenie programowania na etapie przedszkolnym to  kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej, szukania kompromisów, rozwijanie kreatywności, a także oswajanie z nowoczesnymi technologiami.  
  • „Photon z Europrymuskiem poznają matematykę” – robot „Photon” wprowadza dzieci w świat nauki i nowoczesnych technologii to interaktywny robot, który uczy dzieci kodowania. Zajęcia z robotyki są prowadzone według programu pozwalającego dzieciom przechodzenie na kolejne etapy, tzw. poziomy zaawansowania. Program,  który obejmuje poziomy zapewnia dzieciom sukcesywne pokonywanie trudności, ćwiczenie nabytych sprawności oraz nieustanny rozwój i naukę. Dzieci zamieniają się w młodych naukowców budując , programując i wyznaczając trasę swojemu robotowi. Podczas zajęć poprzez zabawę dzieci zdobywają wiedzę w praktyce. Rozwijają kreatywność, uczą się logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Realizowane będą również programy ogólnopolskie, m. in.: „Akademia Aquafresh”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Przedszkolaki będą uczestniczyły  w zbiórkach i akcjach charytatywnych.