Program, projekty, akcje

Programy i Projekty w grupie „Smerfy”:

  • „Nie ma dobrych relacji bez edukacji” – w programie tym główny nacisk kładziony jest na przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej zachowania w kontaktach z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi w różnych miejscach : w domu, w przedszkolu, w kinie i teatrze, na ulicy. Główne cele programu to: tworzenie więzi z rodziną oraz osobami wśród ktrych dziecko wzrasta, uświadomienie dzieciom ich obowiązków i praw, nauka umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poznawanie zasad savoir – vivreu, nauka kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz ograniczenie zachowań agresywnych.
  • „Klocki – buduj i ucz” – program ten rozwija pod względem edukacyjnym wiele umiejętności. Wspiera dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, poprzez ćwiczenie koncentracji oraz koordynacji wzrokowej, rozwijanie kreatywności. Kształtuje wśród dzieci umiejętności społeczne takie jak porozumiewanie się zarówno z innymi dziećmi jak i osobami dorosłymi, uczy zgodnego funkcjonowania w grupie zarówno w sytuacjach zadaniowych jak i w zabawie, uczy dzielenia się oraz współdziałania. Kształtuje gotowość do nauki pisania oraz czytnai poprzez ćwiczenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
  • „Prymusek Złotóweczka” – program poprzez różnego rodzaju zabawy wprowadzi dzieci w świat przedsiębiorczości oraz ekonomii. Zapozna przedszkolaki z pieniędzmi, robieniem zakupów itd. Dzieci dowiedzą się m.in.: gdzie i w jaki sposób można zrobić zakupy , czym można zapłacić za zakupy, poznają pracę kasjera, bankiera, sprzedawcy.
  • „Odmienna metoda nauki czytania I. Majchrzak” – Jest to program edukacyjny, którego głównym celem jest wczesne kształcenie umiejętności czytania. Program wprowadza dziecko w świat liter, a napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma.
  • „Łatwa matematyka” – program wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Zajęcia matematyczne prowadzone według tego programu wypełnione są zabawami z rekwizytami (lalkami, misiami, lusterkami, naturalnymi liczmanami itp), ciekawymi zadaniami i grami, które ułatwią dziecku wejście w świat logicznego rozumowania. Zajęcia opierają się na osobistych doświadczenia dziecka, dzięki którym dziecko rozwija myślenie i tworzy pojęcia. Atrakcyjność programu polega na tym, że dzieci uczą się poprzez manipulowanie i własne doświadczenia.
  • „Prymusek Warcabek” – program ma na celu rozwijanie kompetencji matematycznych. Dzieci poznają zasady gry w szachy. Poprzez ciekawe zabawy, wierszyki nauczą się poruszać się po szachownicy, logicznego myślenia, przewidywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, cierpliwości.