Program, projekty, akcje

Programy i Projekty w grupie „Smerfy”:

  • „Zosia Samosia i przyjaciele” – to program, którego celem jest kształtowanie czynności samoobsługowych u przedszkolaków. W programie tym nacisk kładziony jest przede wszystkim na ukształtowanie, rozwinięcie u dzieci zaradności, umiejętności wykonywania różnego rodzaju czynności, przede wszystkim samoobsługowych bez pomocy osób dorosłych. Bardzo ważne jest aby jak najwcześniej rozpocząć pracę nad zaradnością, samodzielnością dzieci, zamiast ciągłego ich wyręczania. Wykorzystywać naturalną ciekawość dzieci, ich chęć do towarzyszenia i pomagania osobom dorosłym w codziennych sytuacjach, co sprawia maluchom wiele radości, a także chęć do samodzielności w zakresie samoobsługi.
  • „Nie ma dobrych relacji bez edukacji” – w programie tym główny nacisk kładziony jest na przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej zachowania w kontaktach z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi w różnych miejscach : w domu, w przedszkolu, w kinie i teatrze, na ulicy. Główne cele programu to: tworzenie więzi z rodziną oraz osobami wśród ktrych dziecko wzrasta, uświadomienie dzieciom ich obowiązków i praw, nauka umiejętności współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poznawanie zasad savoir – vivreu, nauka kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz ograniczenie zachowań agresywnych.
  • „Klocki – buduj i ucz” – program ten rozwija pod względem edukacyjnym wiele umiejętności. Wspiera dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, poprzez ćwiczenie koncentracji oraz koordynacji wzrokowej, rozwijanie kreatywności. Kształtuje wśród dzieci umiejętności społeczne takie jak porozumiewanie się zarówno z innymi dziećmi jak i osobami dorosłymi, uczy zgodnego funkcjonowania w grupie zarówno w sytuacjach zadaniowych jak i w zabawie, uczy dzielenia się oraz współdziałania. Kształtuje gotowość do nauki pisania oraz czytnai poprzez ćwiczenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
  • „Prymusek Złotóweczka” – program poprzez różnego rodzaju zabawy wprowadzi dzieci w świat przedsiębiorczości oraz ekonomii. Zapozna przedszkolaki z pieniędzmi, robieniem zakupów itd. Dzieci dowiedzą się m.in.: gdzie i w jaki sposób można zrobić zakupy , czym można zapłacić za zakupy, poznają pracę kasjera, bankiera, sprzedawcy.
  • „Odmienna metoda nauki czytania I. Majchrzak” – Jest to program edukacyjny, którego głównym celem jest wczesne kształcenie umiejętności czytania. Program wprowadza dziecko w świat liter, a napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma.
  • „Łatwa matematyka” – program wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Zajęcia matematyczne prowadzone według tego programu wypełnione są zabawami z rekwizytami (lalkami, misiami, lusterkami, naturalnymi liczmanami itp), ciekawymi zadaniami i grami, które ułatwią dziecku wejście w świat logicznego rozumowania. Zajęcia opierają się na osobistych doświadczenia dziecka, dzięki którym dziecko rozwija myślenie i tworzy pojęcia. Atrakcyjność programu polega na tym, że dzieci uczą się poprzez manipulowanie i własne doświadczenia.
  • „Prymusek Warcabek” – program ma na celu rozwijanie kompetencji matematycznych. Dzieci poznają zasady gry w szachy. Poprzez ciekawe zabawy, wierszyki nauczą się poruszać się po szachownicy, logicznego myślenia, przewidywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, cierpliwości.