Ramowy rozkład dnia

Uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju.

Przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. Dzieci uczą się przez zabawę, uczestnicząc w zajęciach planowanych i w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zbieramy się w sali przedszkolnej. Witamy się ze wszystkimi i z uśmiechem rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to co nas interesuje m. in. układamy puzzle, klocki, bawimy się w kąciku domowym/plastycznym.
8.00-8.30 Pani organizuje nam zabawę ruchową lub zabawę przy muzyce. Czynności porządkowo – gospodarcze. Przygotowujemy się do śniadania, samodzielnie korzystamy z toalety i myjemy ręce.
8.30-9.00 Śniadanie. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję. Samodzielnie zjadamy posiłek, odnosimy naczynia na wyznaczone miejsce.
9.00-9.30 Zajęcia edukacyjne. To czas, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Wzbogacamy swoje wiadomości uczestnicząc w zajęciach kierowanych przez Panią – malujemy, lepimy, tańczymy, liczymy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych i badawczych. Uczymy się wierszy i piosenek, słucham bajek i opowiadań oraz rozwiązujemy zagadki. Zajęcia prowadzone są wg planów miesięcznych opracowanych prze nauczyciela w oparciu o podstawę programową wg następujących obszarów edukacyjnych: fizyczny obszar rozwoju, emocjonalny obszar rozwoju, społeczny i poznawczy obszar rozwoju dziecka. 3 latki – realizacja zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w oparciu o pakiet edukacyjny wydawnictwa MAC „Odkrywam siebie”
9.30-10.45 Zajęcia dodatkowe, twórcze. Jest to także czas zabawy na podwórku przedszkolnym. Często spacerujemy po okolicy, obserwujemy i poznajemy otaczającą nas przyrodę. Podczas pobytu na świeżym powietrzu zwracamy uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń terenowych i na przestrzeganie ustalonych zasad.
10.45-11.00 Czynności samoobsługowo-gospodarcze. Przygotowujemy się do obiadu, korzystamy z toalety i dokładnie myjemy ręce, a także wspólnie nakrywamy do stołu.
11.00-11.30 To czas na obiad, uczymy się posługiwać łyżką i widelcem. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuje. Zwracamy dokładną uwagę na żucie pokarmów oraz utrzymanie czystości na stoliku.
11.30-11.40 Czas na toaletę po obiedzie.
11.45-13.30 Odpoczynek-leżakowanie. Podczas odpoczynku dzieci słuchają bajek literackich i muzycznych.
13.30-13.45 Czynności samoobsługowe, porządkowe, gospodarcze i higieniczne. Przygotowania do podwieczorka.
13.45-14.00 Podwieczorek. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu przy stole oraz formach grzecznościowych.
14.00-14.30 Zajęcia dodatkowe i twórcze, praca zespołowa i indywidualna. Realizacja programów opracowanych przez nauczycieli. Pobyt na świeżym powietrzu.
14.30-17.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne, indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Po skończonej zabawie odkładamy zabawki na miejsce. Kontakty indywidualne z rodzicami oraz rozchodzenie się dzieci.