Ramowy rozkład dnia

Uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju.

Przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom. Dzieci uczą się przez zabawę, uczestnicząc w zajęciach planowanych i w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00

* Zbieramy się w sali przedszkolnej. Żegnamy się z mamą i tatą. Witamy się  z kolegami i koleżankami i z uśmiechem na twarzy zaczynamy zabawę. Wybieramy to co najbardziej lubimy układamy puzzle, klocki, bawimy się w kąciku domowym, plastycznym. Pani organizuje nam zabawę ruchową lub zabawę przy muzyce.

8.00 – 8.15

* Jest to czas na ćwiczenia poranne i różnego rodzaju zabawy ruchowe.

8.00 – 8.30

* Przygotowujemy się do śniadania, korzystamy z toalety i myjemy ręce. Dyżurni pomagają w rozstawieniu talerzy oraz rozdaniu sztućców.

8.30 – 9.00

* Czas na śniadanie. Każdy z nas zajmuje wyznaczone miejsce przy stole. Pamiętamy o tym aby kulturalnie zachowywać się przy stole oraz używać form grzecznościowych: proszę, dziękuję, smacznego. Samodzielnie zjadamy śniadanie, a po zakończonym posiłku odnosimy naczynia w wyznaczone miejsce.

9.00 – 10.00

* To czas w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Uczestniczymy w zajęciach przygotowanych dla nas przez Panią i wzbogacamy swoje wiadomości: korzystamy z książek i uzupełniamy nasze karty pracy, malujemy, lepimy, tańczymy, liczymy, uczestniczymy  w zabawach konstrukcyjnych, badawczych oraz ruchowych. Poznajemy i uczymy się nowych wierszy i piosenek, słuchamy czytanych przez Panią bajek i opowiadań oraz rozwiązujemy zagadki. Zajęcia prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielkę  w oparciu o podstawę programową.

10.00 – 11.20

* Jest to czas kiedy uczestniczymy w  zajęciach dodatkowych i twórczych. Wychodzimy na plac zabaw, spacerujemy, gramy w gry oraz bierzemy udział w różnych zabawach, zarówno tych przygotowanych przez Panią jak i tych, które sami zaproponujemy.

11.20 – 11.30 

* Przygotowujemy się do obiadu. Korzystamy z toalety oraz myjemy ręce. Dyżurni pomagają  w rozstawianiu naczyń oraz rozdawaniu sztućców.

11.30 – 12.00 Obiad

* Czas na obiad. Każdy z nas zajmuje wyznaczone miejsce przy stole. Pamiętamy o tym aby kulturalnie zachowywać się przy stole oraz używać form grzecznościowych: proszę, dziękuję, smacznego. Samodzielnie zjadamy obiad, a po zakończonym posiłku odnosimy naczynia w wyznaczone miejsce.

12.00–13.00

*Czas na odpoczynek poobiedni – słuchamy muzyki relaksacyjnej lub czytanych przez panią bajek. Pani organizuje nam zabawy na placu zabaw.

13.00 – 13.30

*To czas na zajęcia dodatkowe i twórcze. W naszej grupie realizujemy wiele ciekawych programów, z których dowiadujemy się wielu rzeczy. Dzięki kącikom w naszej sali, zawsze możemy zamienić się w małych artystów np. kiedy mamy ochotę coś narysować, namalować czy też pograć na instrumentach. Jest to również czas na zabawę z kolegą lub koleżanką, a także na zabawę z całą grupą, którą sami możemy zaproponować naszej Pani.

13.30 – 13.45

* Przygotowujemy sie do podwieczorku. Korzystamy z toalety oraz myjemy ręce. Dyżurni pomagają  w rozstawianiu naczyń oraz rozdawaniu sztućców.

13.45– 14.15

* Czas na podwieczorek. Każdy z nas zajmuje wyznaczone miejsce przy stole. Pamiętamy o tym aby kulturalnie zachowywać się przy stole oraz używać form grzecznościowych: proszę, dziękuję, smacznego. Samodzielnie zjadamy podwieczorek, a po zakończonym posiłku odnosimy naczynia w wyznaczone miejsce.

14.15 – 17.30

*  Bawimy się  dowolnie w ulubionych kącikach, lub bierzemy udział w zabawach, które przygotowała dla nas nasza Pani. W tym czasie możemy też pracować indywidualnie z naszą Panią. Jest również czas na indywidualne kontakty oraz rozmowy z rodzicami.