Tematyka miesiąca

Listopad

I tydzień – Mój dom

W tym tygodniu dzieci podczas zabawy „W moim rodzinnym domu” będą rozwijały mowę  i wzbogacały słownictwo. Na zajęciach plastycznych będą szkicowały ołówkiem. Podczas zajęć „Nasze domowe zwierzęta” dowiedzą się jakie warunki potrzebne są do rozwoju zwierząt. Wezmą udział w ćwiczeniach umuzykalniających przy piosence „Magiczne miejsce”. Na zajęciach matematycznych będą brały udział w zabawach utrwalających liczenie w zakresie 6. Zapoznają się z urządzeniami domowymi wykorzystywanymi kiedyś i  obecnie. Na zajęciach plastycznych wykonają „dywanik do mojego pokoju”. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak,

II tydzień – Moje prawa i obowiązki

W tym tygodniu dzieci będą uczestniczyły w rozmowie o stanach emocjonalnych w oparciu o obrazek „Co słychać w domu”. Na zajęciach plastycznych wykonają pracę „Okno z witrażem”. Dzieci podczas zajęć matematycznych będą utrwalały nazwy figur geometrycznych, będą uczestniczyły w rozmowie na temat swoich praw i obowiązków inspirowanej wierszem I. Fabiszewskiej „Prawa i obowiązki”. Na zajęciach umuzykalniających dzieci będą odtwarzały prezentowany rytm. Dzieci będą wymieniać jakie prawa im przysługują oraz jakie są konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków w oparciu o opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby „Obowiązki”. Przedszkolaki będą rozwijały sprawność i zwinność podczas ćwiczeń gimnastycznych. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak,

III tydzień – Moje zdrowie i bezpieczeństwo

W tym tygodniu przedszkolaki w oparciu o wiersz W. Grodzieńskiej „Chory kotek” dowiedzą się jakie są konsekwencje niewłaściwego ubrania się do warunków pogodowych. Wykonają pracę plastyczna z wykorzystaniem makaronu ”Mój kotek”. Dowie się, jakie są niebezpieczeństwa związane z zabawą z lekami. Podczas zajęć „Co służy zdrowiu?” Przedszkolaki poznają piosenkę  „Lekcja zdrowia”. Podczas zajęć matematycznych „Połka z lekami” przedszkolaki będą segregowały leki. Dzieci wezmą udział w rozmowie inspirowanej wierszem S. Kraszewskiego „Jazda bez trzymanki” i dowiedzą się jakie zachowania sprzyjają lub zagrażają zdrowiu. Przedszkolaki będą rozwijały sprawność i zwinność podczas ćwiczeń gimnastycznych. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak,

IV tydzień – Jak wyglądał świat przed milionami lat

W tym tygodniu dzieci zostaną wprowadzone w  świat techniki poprzez udział w rozmowie inspirowanej zagadką „Poznajemy historię lalki”. Na zajęciach plastycznych przedszkolaki rozwijały sprawność manualną wykonując „Papierową laleczkę”. Podczas zajęć „Podróż do kopalni” dzieci utrwala wiedzę na temat kopalni. Poznają  etapy powstawania węgla oraz pozyskają informację o pracy górnika podczas zajęć „Z wizytą pod ziemią” inspirowanych opowiadaniem S. Karaszewskiego „Węgiel”. Dzieci poznają piosenkę „Świat sprzed milionów lat”. Będą wzbogacały wiedzę na temat czasów prehistorycznych w trakcie zajęć „W świecie dinozaurów”. Wykonają pracę plastyczną „Mój Dino”,  będą rozwijały sprawność i zwinność podczas ćwiczeń gimnastycznych. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak,

WAŻNE DATY:

05.11.2018 – Wycieczka do Akademii Teatralnej na przedstawienie pt. „Pomelo jest zakochany”
06.11.2018 – Wycieczka do Kina Forum na widowisko teatralne pt. „Opowiastki z lasu i nie tylko”
28.11.2018 – Warsztaty z Panią Dietetyk