Program, projekty, akcje

Programy i Projekty w grupie „Tygryski”:

  • „Nasze przedszkole” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej.
  • „Łatwa matematyka” – program opracowany na podstawie koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej. Zajęcia matematyczne prowadzone według tego programu wypełnione są zabawami z rekwizytami (lalkami, misiami, lusterkami, naturalnymi liczmanami itp), ciekawymi zadaniami i grami, które ułatwią dziecku wejście w świat logicznego rozumowania.
  • „Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak” -program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania. Program wprowadza dziecko w świat liter, a napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma.
  • „Zosia- Samosia i przyjaciele” – program kształtujący czynności samoobsługowe u najmłodszych przedszkolaków.
  • „Nie ma dobrych relacji bez edukacji” – celem programu jest uświadomienie dziecku że ma swoje prawa i obowiązki, kształtuje postawę szacunku wobec innych, ograniczenie zachowań agresywnych, umiejętność współdziałania w grupie.
  • „Logorytmiczne przygody”- głównym celem programu jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych.
  • „Popołudnie z książką” -celem przedsięwzięcia jest zachęcenie dziecka do częstego obcowania z książką, do czytania książek wspólnie z rodzicami.
  • „Prymusek Złotóweczka” – program wprowadza dzieci w świat ekonomii. Celem programu jest : zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej; zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego; kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi; zapoznanie z historią pieniądza; promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym
  • „Prymusek Warcabek” – Program ma na celu rozwijanie kompetencji matematycznych. Dzieci poznają zasady gry w szachy. Poprzez ciekawe zabawy, wierszyki nauczą się poruszać się po szachownicy, logicznego myślenia, przewidywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, cierpliwości.