Program, projekty, akcje

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W GRUPIE TYGRYSKÓW REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY I PROJEKTY:

„Nie ma dobrych relacji bez edukacji”- celem programu jest uświadomienie dziecku że ma swoje prawa i obowiązki, kształtuje postawę szacunku wobec innych, ograniczenie zachowań agresywnych, umiejętność współdziałania w grupie.

„Zdrowo się odżywiamy i o dobrą formę dbamy” – celem programu jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych, a także uświadamianie znaczenia codziennego dbania o higienę jamy ustnej, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.

„Prymusek Złotóweczka” – program wprowadza dzieci w świat ekonomii. Celem programu jest : zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej; zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego; kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi; zapoznanie z historią pieniądza; promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym

„Patyczek odkrywa uczucia” – program wprowadzający dzieci w świat uczuć i emocji. Poprzez zabawy z bohaterami dzieci dowiedzą się jak panować i jak wyrażać dane emocje i jak sobie z nimi radzić.

„Photon z Europrymuskiem poznają matematykę” – robot „Photon” wprowadza dzieci w świat nauki i nowoczesnych technologii to interaktywny robot, który uczy dzieci kodowania. Zajęcia z robotyki są prowadzone według programu pozwalającego dzieciom przechodzenie na kolejne etapy, tzw. poziomy zaawansowania. Program,  który obejmuje poziomy zapewnia dzieciom sukcesywne pokonywanie trudności, ćwiczenie nabytych sprawności oraz nieustanny rozwój i naukę. Dzieci zamieniają się w młodych naukowców budując , programując i wyznaczając trasę swojemu robotowi. Podczas zajęć poprzez zabawę  dzieci zdobywają wiedzę w praktyce.  Rozwijają kreatywność, uczą się logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Realizowane będą również programy ogólnopolskie, m. in.:

  • „Akademia Aquafresh”,
  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
  • „Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować ”