Program, projekty, akcje

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W GRUPIE TYGRYSKÓW REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY I PROJEKTY:

 

„Wokół Przedszkola” – program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej  zgodny z podstawą programową i zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Celem głównym edukacji przedszkolnej według autorek programu jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

„Łatwa matematyka” – program opracowany na podstawie koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej. Zajęcia matematyczne prowadzone według tego programu wypełnione są zabawami z rekwizytami (lalkami, misiami, lusterkami, naturalnymi liczmanami itp), ciekawymi zadaniami i grami, które ułatwią dziecku wejście w świat logicznego rozumowania.

Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak – program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania. Program wprowadza dziecko w świat liter, a napisane przez nauczyciela imię dziecka jest kluczem otwierającym świat pisma.

„Nie ma dobrych relacji bez edukacji”- celem programu jest uświadomienie dziecku że ma swoje prawa i obowiązki, kształtuje postawę szacunku wobec innych, ograniczenie zachowań agresywnych, umiejętność współdziałania w grupie.

„Zdrowo się odżywiamy i o dobrą formę dbamy” – celem programu jest szerzenie wśród dzieci postaw prozdrowotnych, właściwych nawyków żywieniowych, a także uświadamianie znaczenia codziennego dbania o higienę jamy ustnej, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku oraz uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej.

„Prymusek Złotóweczka” – program wprowadza dzieci w świat ekonomii. Celem programu jest : zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej; zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego; kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi; zapoznanie z historią pieniądza; promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym

„Patyczek odkrywa uczucia” – program wprowadzający dzieci w świat uczuć i emocji. Poprzez zabawy z bohaterami dzieci dowiedzą się jak panować i jak wyrażać dane emocje i jak sobie z nimi radzić.

„Prymusek Warcabek” – program ma na  celu rozwijanie kompetencji matematycznych. Dzieci poznają  zasady gry w szachy. Poprzez ciekawe zabawy, wierszyki  nauczą  się poruszać się po szachownicy,  logicznego myślenia, przewidywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, cierpliwości.

„Photon z Europrymuskiem poznają matematykę” – robot „Photon” wprowadza dzieci w świat nauki i nowoczesnych technologii to interaktywny robot, który uczy dzieci kodowania. Zajęcia z robotyki są prowadzone według programu pozwalającego dzieciom przechodzenie na kolejne etapy, tzw. poziomy zaawansowania. Program,  który obejmuje poziomy zapewnia dzieciom sukcesywne pokonywanie trudności, ćwiczenie nabytych sprawności oraz nieustanny rozwój i naukę. Dzieci zamieniają się w młodych naukowców budując , programując i wyznaczając trasę swojemu robotowi. Podczas zajęć poprzez zabawę  dzieci zdobywają wiedzę w praktyce.  Rozwijają kreatywność, uczą się logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Realizowane będą również programy ogólnopolskie, m. in.:

  • „Akademia Aquafresh”,
  • „Czyste powietrze wokół nas”,
  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
  • „Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować ”