Tematyka miesiąca

Kwiecień 2019

I Tydzień – „Wiosenne powroty”
W tym tygodniu dzieci będą rozmawiały o powrotach ptaków. Przedszkolaki wysłuchają różnych opowiadań i wierszy na podstawie których wzbogacą swoje wiadomości o ptakach i ich środowisku. Dzieci wykonają pracę plastyczną – „Bocian” oraz „Album ptaków. Na zajęciach matematycznych utrwalą nazwy liczebników w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dzieci wezmą udział w zajęciach umuzykalniających i nauczą się piosenki pt. „Bocianek”. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach gimnastycznych.   Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

II Tydzień – „Wiosna na wsi”
W tym tygodniu podczas zajęć przedszkolaki wzbogacą wiedzę o środowisku przyrodniczym podczas pracy z obrazkiem „W poszukiwaniu zieleni”. Podczas zajęć plastycznych wykonają pracę „Moja owieczka”. Wzbogacą wiedzę na temat zwierząt hodowlanych oglądając teatrzyk cieni inspirowany wierszem „Kogutek”. Podczas zajęć „Kaczęta, prosięta… konięta?” będą rozwijały umiejętność poprawnej odmiany rzeczowników. Przedszkolaki podczas zajęć muzycznych będą uczestniczyły w zabawie przy piosence „Podwórkowa awantura”. Na zajęciach matematycznych utrwalą nazwy liczebników w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dzieci dowiedzą się „Co nam dają zwierzęta” w oparciu o wiersz „Śniadanie”. Na zajęciach plastycznych przedszkolaki wykonają pracę przestrzenną „Łaciata krówka”.  Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach gimnastycznych.   Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

III Tydzień„Wielkanoc”

W tym tygodniu dzieci utrwalą wiadomości na temat tradycji wielkanocnych. Przedszkolaki będą uczestniczyły w zabawach badawczych – mieszanie kolorów. Wykonają pracę plastyczną malując farbami „Pisanka wielkanocna”. Podczas zajęć matematycznych z wykorzystaniem kartek świątecznych będą rozwijały sprawność rachunkową. Dzieci będą układały  historyjkę obrazkową „Gdy skorupka jajka pęka”. Na zajęciach muzycznych będą kształtowały poczucie rytmu przy piosence „Wielkanoc”. Wezmą udział w zajęciach „W wielkanocnym koszyczku”. Na zajęciach plastycznych wykonają „kurczaczka wielkanocnego”. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach gimnastycznych.  Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

IV Tydzień„Dbamy o przyrodę”

W tym tygodniu przedszkolaki podczas zajęć wezmą udział w rozmowie na temat znaczenia wody. Na zajęciach plastycznych wykonają pracę „Ziemia”. Wezmą udział w nauce wiersza na pamięć „Tylko jeden raz”. Poznają rozwój żaby w oparciu o historyjkę obrazkową. Na zajęciach muzycznych będą łączyły taniec ze śpiewem przy piosence „Dbamy o przyrodę”. Wezmą udział w rozmowie na temat znaczenie drzew w życiu ludzi. Podczas zabawy inspirowanej opowiadaniem „Kosz” dowiedzą się jak segregować śmieci. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

Ważne wydarzenia:

23.04.2019 – Dzień Ziemi