Tematyka miesiąca

Luty 2019

I tydzień  – „Pieniądze – metoda projektu”

W tym tygodniu dzieci wykonają siatkę wstępną ustalając czego chciałyby się dowiedzieć na temat pieniędzy. Wezmą udział w zabawach badawczych „poznajemy polskie pieniądze”. Dzieci obejrzą film edukacyjny „Jak powstają monety”. Podczas zajęć muzycznych dzieci zapoznają się z piosenką „Pieniądze”. Na zajęciach matematycznych dzieci będą uczestniczyły w zabawie „robimy zakupy”, liczymy pieniądze. Podczas zajęć plastycznych wykonają własne monety z masy solnej oraz zaprojektują swoje własne pieniądze papierowe. Przedszkolaki wezmą udział w podsumowaniu projektu.  Wezmą udział w ćwiczeniach gimnastycznych. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

II tydzień  – „Czyste powietrze wokół nas”

W tym tygodniu podczas zajęć przedszkolaki będą uczestniczyły w spotkaniach z programem Czyste powietrze wokół nas. Dzieci udadzą się na wycieczkę w celu obserwacji źródeł dymu. Na zajęciach plastycznych wykonają swój własny znak „nie pal” , „dym z komina” – malowany węglem W trakcie zajęć przedszkolaki będą szukały odpowiedzi na pytanie: co i dlaczego dymi? Podczas zajęć muzycznych zapoznają się z „Piosenką o Dinku”. Zwiększą wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego.  Dowiedzą się jakie są skutki palenia papierosów. Będą uczestniczyły w rozmowie na temat tego jak unikać dymu papierosowego. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach gimnastycznych.  Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

III tydzień – „Akademia Aquafresh”

W tym tygodniu dzieci wysłuchają opowiadania pt. „Pastusie”, na podstawie którego zapoznają się z bohaterami programu. Poznają piosenkę pt. „Pastusiowa piosenka”. Na podstawie opowiadania – „Przeganiamy Robaczka Próchniaczka” dowiedzą się dlaczego należy myć zęby. Poznają zawód dentysty, budowę jamy ustnej, zasady zdrowego żywienia oraz zasady higieny. Wykonają prace plastyczną „Moje zęby” , „Szczoteczka do zębów”. ”. Dzieci będą rozwijały sprawność ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

IV tydzień  „Nie jesteśmy sami w kosmosie” 

W tym tygodniu przedszkolaki podczas zajęć wezmą udział w rozmowie inspirowanej obrazkiem, poszerzą swoje wiadomości o układzie słonecznym. Podczas zajęć plastycznych wykonają model planety. Podczas zajęć „w obserwatorium astronomicznym” poznają postać M. Kopernika oraz będą rozwijały kompetencje matematyczne. Dzieci będą uczestniczyły we wspólnym eksperymentowaniu – poznają właściwości niektórych substancji. Wezmą udział w zajęciach muzycznych z piosenką „Każdy chciałby być odkrywcą”. Dzieci wezmą udział w zabawie inspirowanej wierszem S. Kraszewskiego „Uczulenie”. Przedszkolaki wzbogacą wiadomości na temat gwiazd i gwiazdozbiorów. Na zajęciach plastycznych wykonają pracę „Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy”.  Dzieci będą rozwijały sprawność ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych. Wezmą udział w zabawach z literkami  w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

 

 Ważne wydarzenia:

13.02.2019 – „Pani zamieć” przedstawienie teatralne

20.02.2019 – spotkanie z dentystą