Budynek

Budynek przedszkola jest przystosowany do prowadzenia przedszkola oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi. Przedszkole mieści się w budynku o powierzchni 400 m2. Jest w nim 5 sal dydaktycznych o powierzchni 240 m2, sanitariaty dla dzieci, pomieszczenie na szatnię dla dzieci , kuchnia z wydawalnią posiłków i zmywalnią, gabinet logopedyczny, sala gimnastyczna, kancelaria, szatnia dla personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Przedszkole jest wyposażone w meble w sprzęt i pomoce dydaktyczne do zajęć. Przedszkole ma zagospodarowany plac zabaw, na którym zamontowane są urządzenia terenowe do zabaw ( zamek, domek, pociąg, sprężynowce, zjeżdżalnia z wieżą).