Opłaty

Działalność przedszkola finansowana jest przez Urząd Miasta w Białymstoku oraz rodziców w formie comiesięcznej odpłatności. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 8:00 do 13:00 jest bezpłatny.

  • Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie wykraczającym poza 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania jest w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
  • Opłata za wyżywienie – dzienna stawka żywieniowa w wysokości 10,00 zł. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
  • Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola rodzic wpłaca za wyprawkę 200zł

Placówka zapewnia dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych: nauka języka angielskiego,  zajęcia logopedyczne, robotyka, kodowanie, religia i gimnastyka korekcyjna. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny.

Ponadto organizowane są zajęcia odpłatne: szachy, zajęcia sportowe – „Przedszkoliada”, zajęcia umuzykalniające