Kubuś Puchatek

Grupa Kubusia Puchatka to grupa dzieci 3 – letnich. Czas spędzony w przedszkolu obfitował im będzie w wiele różnorodnych i inspirujących zabaw. Przedszkolaki będą odkrywać tajemnice otaczającego je świata w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej w ramach którego realizować będą zajęcia: z rozwoju mowy i myślenia, matematyczne, muzyczne, plastyczne, przyrodniczych. Nauczą się współpracy z rówieśnikami, staną się bardziej samodzielne oraz nabiorą odwagi i wiary we własne możliwości.